Otrzymaj darmowy telefon dzięki programowi żywnościowemu: Dowiedz się krok po kroku

Z powodu obecnego trudnego stanu finansowego wielu osób istnieją programy rządowe, które mogą pomóc ci stanąć na nogi. Jednym z nich jest program kupowania żywności (food stamps) w USA, który umożliwia rodzinom o niskich dochodach przetrwanie. Program food stamps pozwala uprawnionym osobom i rodzinom na pokrycie podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie i komunikacja, w tym …

Read more